Beställningar och förskrivningar

Beställningar görs från centralförråd, tvätteri och hjälpmedelsförråd.

Beställ varor 

Beställ textilier

Beställ och förskriv tekniska hjälpmedel

Förskriv förbrukningsartiklar och speciella livsmedel