levnadsvanor

Levnadsvanor

Här hittar du vägledning och verktyg för att kunna erbjuda patienter behandlingsstöd i att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Stöd och rådgivning

Övergripande

 • Cancerprevention

  Cancerpreventionsplan

  Cancerpreventionsplanen är ett övergripande dokument som kan kompletteras med sjukvårdsregionala, regionala och lokala handlingsplaner för att ytterligare konkretisera arbetet och dess innehåll.

  Prevention inkluderar främjandet av goda levnadsvanor och stödjande miljöer som underlättar för befolkningen att göra hälsosamma val. Till planen

  Europeiska kodexen mot cancer - Tolv sätt att minska risken för cancer

  1177.se - Livsstilsråd, frågor och svar på flera språk.

   

   

Kontakt