TBE

2018-04-16

Smittskyddsläkaren har uppdaterat rekommendationerna för TBE-vaccination.

Den som vistas i skog och mark inom några begränsade riskområden i Kalmar län rekommenderas att vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation TBE. Det handlar om ett område kring Gamleby och Loftahammar i norra delen länet, ett norr om Oskarshamn och slutligen ett i västra delen av Mönsterås kommun.

Under 2017 konstaterades sex säkra fall av TBE i länet, dessförinnan har det bara rört sig om enstaka fall årligen. TBE är dock relativt ovanligt i Kalmar län i jämförelse med exempelvis Stockholms skärgård.

Att vaccination nu rekommenderas inom tre begränsade områden beror på att det förekommit flera fall där under de senaste åren. TBE har även uppträtt på några andra ställen i länet, men då det rört sig om enstaka isolerade fall går det inte att peka ut fler tydliga riskområden där vaccination rekommenderas.

Nytt för i år är också att åldersgränsen för en extra vaccindos är sänkt från 60 till 50 års ålder.