Smittfriförklaring EHEC

2017-09-13

Uppdaterat dokument avseende smittfriförklaring vid EHEC-infektion

Då rekommendationerna för smittfriförklaring vid EHEC-infektion har uppdaterats (se smittskyddsblad) är nu även översiktsdokumentet om smittfriförklaring vid tarmsmitta uppdaterat.