Pneumokockvaccination

2018-02-05

Smittskyddsläkarens riktlinje för pneumokockvaccination.

Riktlinje för pneumokockvaccination av vuxna

Sammanfattning

  • Vid ökad risk för pneumokocksjukdom (bland annat kroniska hjärt- och lungsjukdomar samt ålder över 65 år) ges en dos Pneumovax ® till ovaccinerade. Revaccination rekommenderas inte.
  • Vid mycket ökad risk för pneumokocksjukdom (bland annat gravt nedsatt immunförsvar, nefrotiskt syndrom, cochleaimplantation, likvorläckage och cystisk fibros) ges till ovaccinerade en dos Prevenar 13 ® följt av en dos Pneumovax ® två månader senare. Till tidigare pneumokockvaccinerade se flödesschema för val av vaccin. Revaccination med Pneumovax® kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen Pneumovax®.
  • Personer med nedsatt mjältfunktion (splenektomerade m.fl.) behöver även skydd mot meningokocker och remitteras till infektionsmottagningen för vaccination. Stamcellstransplanterade följer eget schema.
  • För resonemang kring varför riktlinjerna skiljer sig från Folkhälsomyndighetens, var god se dokumentet.