Influensa inom slutenvård

2017-11-09

Information kring influensa inom slutenvård.

Smittskyddsläkaren har ny informationom regionala rutiner avseende influensa inom slutenvården. Dokumentet riktar sig till läkare som arbetar inom slutenvården inom Landstinget i Kalmar län. Se även Vårdhygiens riktlinje "Influensa inom slutenvård"