DC-nytt

2018-03-08

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar...

  • Driftstopp på Klinisk kemi 2018-03-14, kl 15:00 för uppgradering till ny version av labdatasystemet

Till DC-nytt.