DC-nytt 2017-07-03

2017-07-03

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar...

  • Fall av falskt för låga P-Kreatinin-resultat i norra länsdelen våren 2017