DC-nytt 2017-11-28

2017-11-28

Klinisk kemi och transfusionsmedicin informerar...

  • tU-Albumin, mikro läggs ned fr.o.m. 2017-11-28
  • P-Folat - nytt och sänkt referensintervall fr.o.m. 2017-11-29 blir >7 nmol/L
  • Utbildning i kapillär provtagning och preanalys på KTC
  • Riktlinjer för transfusioner av blodprodukter

Till DC-nytt.