Betalningsansvarslagen (BAL)

Överenskommelse som bland annat berör betalningsansvaret för medicinskt färdigbehandlade patienter och samverkan vid in- och utskrivning i sluten vård.

Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan.