Kompetens & utbildning

Konferenser

  • Konferens kring suicidprevention 7 december

    Målsättningen med konferensen är att med gemensamma krafter fortsätta eller påbörja ett självmordsförebyggande arbete.

    Dagen kommer bland annat att bjuda på inspirerande föreläsare, goda exempel och metoder för suicidförebyggande åtgärder samt följa upp aktiviteter som gjorts sedan uppstartskonferensen 2015. Konferensen på Forum i Oskarshamn riktar sig till beslutsfattare, tjänstepersoner, brukare, frivilligorganisationer samt övriga personer och samhällsaktörer som vill vara delaktiga i arbetet med suicidprevention.

    Till anmälan och program.
    Anmäl dig senast den 15 november 2017

Utbildningsstöd