IT Serviceunderhåll 8/6

2017-06-05

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Torsdagen den 8 juni mellan klockan 18.00 och 03.00 sker servicearbete. Det medför att Cosmic LINK och Messenger kommer att vara påverkade av nätverks- och serverarbete hos Landstinget