Driftunderhåll 21 april

2018-04-19

Driftinformation om Cosmic LINK och NPÖ för kommunerna

Lördagen den 21 april mellan klockan 18.00 till 03.00 sker ett planerat driftunderhåll av Cosmic som medför driftstopp i hela systemet under hela underhållet. Det medför att Cosmic LINK och Messenger kommer vara otillgängligt och att ingen ny information publiceras till NPÖ (Nationell Patientöversikt) under underhållet, dock kommer information registrerad i Cosmic fram till 18.00 lördagen den 21 april finnas tillgängligt.