Inbjudan till medborgardialog

Temat för dialogen är "framtidens hälso- och sjukvård" med speciellt fokus på primärvårdens innehåll, tillgänglighet och digitalisering.

Samtalet är även öppet för frågor som du tycker är viktiga.

28 februari, klockan 16.00-18.00 på Forum i Oskarshamn.
Är ni en grupp som vill delta så kan landstingsfullmäktiges ledamöter även träffa er i en lokal i Oskarshamn som ni själva väljer.  

Vad är en medborgardialog?

Medborgardialogen är ett forum där medborgarna direkt får framföra förslag, idéer och åsikter till de folkvalda politikerna. Genom dialogen vill vi stärka den demokratiska processen och ge de förtroendevalda ett bredare underlag för att fatta genomtänkta och hållbara beslut. Medborgardialogen är utformad som ett samtal kring några förutbestämda frågor. Innehållet i varje samtal dokumenteras och sammanställs till en rapport som skickas ut till samtliga deltagare samt publiceras här.

Anmälan

Anmälan till medborgardialogen görs via e-post till medborgarutskottets sekreterare Mattias Bengtsson eller på telefonnummer 072-219 49 67. Du kan anmäla dig själv eller en grupp från din förening. I anmälan anger du hur många som kommer och om ni kommer till Forum eller vill att landstingspolitikerna besöker er i en annan lokal i Oskarshamn som ni väljer. Landstinget bjuder på kaffe från klockan 15.00 på Forum och står också för fikakostnader om ni hellre vill ha medborgardialogen i er egen lokal.

Sprid gärna denna inbjudan vidare till andra personer eller föreningar som ni tror skulle vara intresserad av att delta.

Vi hoppas på en trevlig eftermiddag och bra diskussioner!

 

Ulf Nilsson (S), Ordförande landstingsfullmäktige

Jonas Hellberg (S), Ordförande i landstingsfullmäktiges medborgarutskott

Henrik Yngvesson (M), Vice ordförande landstingsfullmäktige

Madeleine Rosenqvist (KD), Vice ordförande i landstingsfullmäktiges medborgarutskott