Medborgardialog 2017 – Framtidens hälso- och sjukvård

Medborgardialogen är ett forum där medborgarna direkt får framföra förslag, idéer och åsikter till de folkvalda politikerna.

Den 30 maj 2017 genomfördes en medborgardialog i samband med landstingsfullmäktige i Västervik. Totalt hade ett 30-tal medborgare hörsammat inbjudan.

Inbjudan gick ut till Västerviks ungdomsråd, pensionärsråd, Västervik framåt & företagare, elever på Västerviks gymnasium, studerande på Komvux och Gamleby folkhögskola, länets pensionärsorganisationer och funktionshinderorganisationer, lokalföreningar i Västervik samt till allmänheten.

Årets medborgardialog hade temat "Framtidens hälso- och sjukvård". Syftet var att få in medborgarnas synpunkter på primärvårdens ökade betydelse, behovet av mer vård i hemmet och digitaliseringens möjligheter med vård på "distans". Dialogen var också öppet för de frågeställningar som deltagarna själva tyckte var viktigt.

Sammanställningen av medborgarnas svar ger de folkvalda politikerna en god bild över hur medborgarna tycker att sjukvården fungerar i vårt län och hur de ser på framtiden.

Läs rapporten från medborgardialog här