Landstingets officiella anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från landstingets nämnder, styrelse och fullmäktige samt kallelser.

Kallelser

Landstingsfullmäktige
Datum: 
29-30 maj 2018
Plats: Ekerum, Öland
Länk till handlingar

Landstingsstyrelsen 
Datum: 12 juni 2018
Plats: Kommunhuset, Kalmar

Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Datum:
22 maj 2018
Plats:
Landstingshuset, Kalmar

Plan- och budgetberedning
Datum:
22 maj 2018
Plats: Landstingshuset, Kalmar

Kulturnämnden
Datum: 28 september 2018
Plats:

Patientnämnden
Datum: 19 juni 2018
Plats: Landstingshuset, Kalmar

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Datum: 28 september 2018
Plats: Gränsö, Västervik

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Datum: 7 juni 2018
Plats:

 

Anslag av protokoll

Landstingsfullmäktige
Anslås:
Tas ner:

Landstingsstyrelsen
Anslås: 2018-05-22
Tas ner: 2018-06-13
Länk till protokoll, 2018-05-09

Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Anslås: 2018-05-17
Tas ner: 2018-06-07

Plan- och budgeberedning
Anslås:
Tas ner:

Kulturnämnden
Anslås:
Tas ner:

Patientnämnden
Anslås:
Tas ner:

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium
Anslås:
Tas ner:

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Anslås: 2018-05-15
Tas ner: 2018-06-06
Länk till protokoll, 2018-05-03

Landstingets revisorer
Anslås: 2018-05-15
Tas ner: 2018-06-07
Länk till protokoll, 2018-04-13

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse, sammanträde den 26 april
Anslås: 2018-05-09
Tas ner: 2018-05-31
Länk till protokoll

Samordningsförbundet i Kalmar län
Anslås:
Tas ner:

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.