Landstingets officiella anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från landstingets nämnder, styrelse och fullmäktige samt kallelser.

Kallelser

Landstingsfullmäktige
Nästa sammanträde sker den 1 mars 2018 i Oskarshamn

Landstingsstyrelsen
Nästa sammanträde sker den 5 februari 2018 i Kalmar

Kulturnämnden
Datum:
Plats:
Länk till kallelse:

Patientnämnden
Datum:
Plats:
Länk till kallelse:

Anslag av protokoll

Landstingsfullmäktige
Anslås: 2017-12-13
Tas ner: 2018-01-05
Länk till protokoll: Protokoll 2017-11-29-30

Landstingsstyrelsen
Anslås: 2017-12-13
Tas ner: 2018-01-05
Länk till protokoll: Protokoll 2017-12-06

Kulturnämnden
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll:

Patientnämnden
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll:

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.