Landstingets officiella anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från landstingets nämnder, styrelse och fullmäktige samt kallelser.

Kallelser

Landstingsfullmäktige
Datum:
1 mars 2018
Plats:
Forum, Oskarshamn
Länk till landstingsfullmäktiges handlingar

Landstingsstyrelsen 
Datum: 1 mars 2018
Plats: Forum, Oskarshamn
Länk till landstingsstyrelsens handlingar

Kulturnämnden
Datum: 16 februari 2018
Plats: Västerviks museum, Kullbacken Västervik
Länk till kulturnämndens handlingar

Patientnämnden
Nästa sammanträde är den 20 februari 2018.

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Datum: 5 mars 2018 (presidiemöte)
Plats: Via videolänk

Anslag av protokoll

Landstingsfullmäktige
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll:

Landstingsstyrelsen
Anslås: 2018-02-16
Tas ner:2018-03-12
Länk till protokoll 2018-02-05

Kulturnämnden
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll:

Patientnämnden
Anslås:
Tas ner:
Länk till protokoll:

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Anslås: 2018-02-12
Tas ner: 2018-03-07
Länk till protokoll: Protokoll extra presidiemöte 2018-02-05

Landstingets revisorer
Anslås: 2018-02-16
Tas ner: 2018-03-11
Länk till protokoll: Protokoll till möte 2018-01-22

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.