Landstingets officiella anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från landstingets nämnder, styrelse och fullmäktige samt kallelser.

Kallelser

Landstingsfullmäktige
Datum: 
29-30 maj 2018
Plats: Ekerum, Öland

Landstingsstyrelsen 
Datum: 9 maj 2018
Plats: Landstingshuset, Kalmar

Kulturnämnden
Datum: 4 maj 2018
Plats: Capellagården, Öland

Patientnämnden
Datum: 19 juni 2018
Plats: Landstingshuset, Kalmar

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Datum: 3 maj 2018
Plats: Gränsö, Västervik

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Datum: 26 april 2018
Plats: Brofästet Hotell och Konferens, Kalmar
Länk till handlingar

Anslag av protokoll

Landstingsfullmäktige
Anslås:
Tas ner:

Landstingsstyrelsen
Anslås: 2018-03-29
Tas ner: 2018-04-20
Länk till protokoll

Anslås: 2018-04-16
Tas ner: 2018-05-08
Länk till protokoll

Kulturnämnden
Anslås:
Tas ner:

Patientnämnden
Anslås: 2018-04-23
Tas ner: 2018-05-11
Länk till protokoll

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionens presidium
Anslås: 2018-04-18
Tas ner: 2018-05-10
Länk till protokoll

Samverkansnämnden för sydöstra sjukvårdsregionen
Anslås: 2018-04-11
Tas ner: 2018-05-03
Länk till protokoll

Landstingets revisorer
Anslås:
Tas ner:

Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
Anslås: 2018-04-03
Tas ner: 2018-04-25
Länk till protokoll

Samordningsförbundet i Kalmar län
Anslås:
Tas ner:

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.