glasögon

Politik & påverkan

Här kan du ta del av landstingsbeslut på politisk nivå, kontakta politiker och göra din röst hörd genom att lämna ett medborgarförslag.

Landstinget styrs av våra folkvalda landstingspolitiker. Du kan söka landstingets politiker i vårt register över förtroendevalda. Dessa kan du kontakta om du har frågor eller synpunkter.

Politisk sammanträdesplan

Ta del av den politiska sammanträdesplanen 2018

Inbjudan till medborgardialog

Temat för dialogen är "framtidens hälso- och sjukvård"med speciellt fokus på primärvårdens innehåll, tillgänglighetoch digitalisering. Samtalet är även öppet för frågor som du tycker är viktigt. Nytt denna gången är att landstingsfullmäktiges ledarmöter kan komma och träffa er på en plats som ni själva väljer i Oskarshamn. Läs mer i inbjudan.