Region Kalmar län 2019

Den 1 januari 2019 kommer landstinget att ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda Region Kalmar län tillsammans med Regionförbundet.

En regionkommun har samma uppgifter som ett landsting men ansvarar dessutom för de regionala utvecklingsfrågorna. Hälso- och sjukvård är den största verksamheten, andra områden är kollektivtrafik, infrastruktur, kompetens- och utbildningsfrågor, hållbarhet, samhällsplanering, innovation och näringslivsutveckling, internationella frågor, folkhälsa och kultur.

Syftet med regionbildningen är att stärka och utveckla Kalmar län. Genom regionbildningen skapas bra förutsättningar för politiker på regional och lokal nivå att samverka för länsinvånarnas bästa. En gemensam region innebär ökad samordning och större kraft genom att utvecklingsfrågorna koncentreras till en myndighet. Människors hälsa och regionens utveckling är starkt beroende av varandra och som en gemensam organisation kan vi samlas och få mer kraft i dessa frågor.