Pressmeddelanden & nyheter

 • Sydsverige kraftsamlar för konst och kultur

  Pressmeddelande

  Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner tagit fram förslag på kulturpolitiska prioriteringar.

 • Kulturbudgeten för 2018 fördelad

  Pressmeddelande

  På fredagen fördelade landstingets kulturnämnd sammanlagt 78,7 miljoner kronor i kulturbudget för 2018.

 • Landstinget anmäler specialistläkare

  Pressmeddelande

  Landstinget anmäler en specialistläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter misstanke om att hen kan innebära en fara för patientsäkerheten.

 • Lex Maria-anmälan efter felaktig bedömning

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felaktig bedömning av EKG-förändringar.