Pressmeddelanden & nyheter

  • 44 har fått heltid efter erbjudande

    Pressmeddelande

    54 medarbetare som jobbar deltid har ansökt om att få en heltidstjänst, av dessa har sedan tio tackat nej eller dragit tillbaka sina ansökningar.

  • Ekonomisk prognos på 158 miljoner

    Pressmeddelande

    Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 158 miljoner kronor i år. Det är 13 miljoner mer än budgeterat.