Startsida/Om Landstinget/Press/Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en ovanlig matstrupskada.

  Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos
 • Lotten fick avgöra dosupphandling

  Pressmeddelande

  I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Landstinget i Kalmar län med 7,8 miljoner kronor.

  Lotten fick avgöra dosupphandling
 • Gemensamma krafttag för att bli oberoende av bemanningsbolag

  Pressmeddelande

  - Vi får en säkrare hälso- och sjukvård för länets invånare, en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare och samtidigt minskade kostnader för hyrbolag.

  Gemensamma krafttag för att bli oberoende av bemanningsbolag
 • Landstinget anmäler läkare som risk

  Pressmeddelande

  Landstinget anmäler en läkare verksam inom primärvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en risk för patientsäkerheten.

  Landstinget anmäler läkare som risk
 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en diagnos av blodproppar i lungorna fördröjts.

  Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos