Pressmeddelanden & nyheter

 • Förbättrad hjärtsjukvård i länet

  Pressmeddelande

  Hjärtsjukvården i Kalmar län fortsätter att förbättras. Det framgår av kvalitetsregistret Swedehearts index för 2015.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Sjukskrivningsprocess premieras

  Pressmeddelande

  Landstinget får nästan 16,7 miljoner i utbetalning ur den så kallade sjukskrivningsmiljarden för 2015.

 • En region för sydöstra Sverige

  Pressmeddelande

  I en framtid bör Kalmar län ingå i en region med de övriga Smålandslänen och Östergötland. Och om det är möjligt också Blekinge.