Pressmeddelanden & nyheter

 • Läkare anmäls för journalbrister

  Pressmeddelande

  Landstinget har anmält en privatläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter omfattande brister i dokumentation och journalföring.

 • Länets sjukvård i Sverigetoppen

  Pressmeddelande

  Kvaliteten på hälso- och sjukvården i Kalmar län håller tillsammans med Jönköping, Halland, Blekinge och Gotland högsta klass i Sverige.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en ovanlig matstrupskada.

 • Lotten fick avgöra dosupphandling

  Pressmeddelande

  I en gemensam upphandling av så kallad dosdispensering minskas den årliga kostnaden för Landstinget i Kalmar län med 7,8 miljoner kronor.