Pressmeddelanden & nyheter

  • Lex Maria-anmälan efter hjärtinfarkt

    Lex Maria

    Chefläkare Anna Michaëlsson på Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient drabbats av en hjärtinfarkt.