Pressmeddelanden & nyheter

  • Lex Maria-anmälan efter självmord

    Lex Maria

    Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

  • 7,2 procent med tryckskador

    Pressmeddelande

    Den 9 mars hade 7,2 procent av de inneliggande patienterna på länets sjukhus tryckskador eller trycksår. Det var lägst i landet.