Pressmeddelanden & nyheter

 • Försämring av hygienresultat

  Pressmeddelande

  Följsamheten till hygienrutinerna inom landstinget har försämrats. Det visar årets nationella mätning.

 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos på Länssjukhuset i Kalmar.

 • Annkristin Svensbergh ny sjukhuschef i Kalmar

  Pressmeddelande

  Annkristin Svensbergh blir ny sjukhuschef vid Länssjukhuset i Kalmar. Hon kommer närmast från Diagnostiskt centrum där hon varit chef sedan 2015.