Pressmeddelanden & nyheter

  • Läkare anmäls för journalbrister

    Pressmeddelande

    Landstinget har anmält en privatläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter omfattande brister i dokumentation och journalföring.

  • Länets sjukvård i Sverigetoppen

    Pressmeddelande

    Kvaliteten på hälso- och sjukvården i Kalmar län håller tillsammans med Jönköping, Halland, Blekinge och Gotland högsta klass i Sverige.