Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Lex Maria-anmälan efter självmord

  Lex Maria

  Chefläkare Charlotta Brunner inom psykiatriförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett barn dött i samband med en förlossning.

 • Lex Maria-anmälan efter sen cancerupptäckt

  Lex Maria

  Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancertumör upptäcktes först efter sex år.