Startsida/Om Landstinget/Press/Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall kort tid efter ett akutbesök.

  Lex Maria-anmälan efter dödsfall
 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett spädbarn avlidit

  Lex Maria-anmälan efter dödsfall
 • Lex Maria-anmälan efter förväxling

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patientförväxling skett i samband med ett ingrepp.

  Lex Maria-anmälan efter förväxling
 • Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos

  Lex Maria

  Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av en ovanlig matstrupskada.

  Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos
 • Lex Maria-anmälan efter ett dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

  Lex Maria-anmälan efter ett dödsfall