Pressmeddelanden & nyheter

  • Lägst antal trycksår hittills på sjukhusen

    Pressmeddelande

    Sju patienter på länets tre sjukhus hade den 7 mars i år trycksår som uppkommit under sjukhustiden. Det är den lägsta siffran hittills.

  • Granskning av dyrbar utrustning

    Pressmeddelande

    Den dyrbara utrustningen inom landstinget utnyttjas i stort sett på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.