Primärvårdsförvaltningens ledning

Lars Mattsson
Primärvårdsdirektör
Telefon: 0480-842 90, 070-618 42 90

Mattias Alvunger
Chefläkare
Telefon: 0480-847 20

Patrik Glasberg
Primärvårdsstrateg
Telefon: 0480-841 22

Joakim Söderlindh
Ekonomichef
Telefon: 0490-874 17

Ann-Sofie Sjöstam
Personalchef
Telefon: 0492-175 32

Emma Allgren
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0480-847 05