Handläggare för upphandlingsfrågor

Upphandlingssektionen ansvarar för gemensamma varu-, tjänste- och byggupphandlingar inom landstinget.

Fax basenhet upphandling: 0480-849 97

BASENHETSCHEF Telefon:  
Jesper Zetterström 0480-426 692
     
UPPHANDLARE                                                                                           
Handlägger och ansvarar för upphandlingar och avtal.    

Anders Larsson - Medicinskteknisk utrustning
Slutar 2017-05-14

0480-847 35
Anna Ersson - Läkemedel, Tjänster, SLUG, RUSS 0490-862 49 
Bodil Martinsson - Medicinska förbrukningsvaror, CSR 0480-44 52 68
Caroline Rosander - Föräldraledig,
Åter 2017-11-01
0480-815 69 
Christian Hammar - Livsmedel 0480-817 50
Christian Sjöström - Medicinskteknisk utrustning 0480-842 46
Daniel Geisler - Fastighetsrelaterat,
Slutar 2017-04-30
0490-863 42 
Emelie Karlsson även Juridik - Föräldraledig,
Åter 2017-11-01
0480-842 54 
Göran Larsson - Medicinteknisk utrustning 0490-874 70 
Hans Engdahl - Tjänster 0480-44 52 69  
Lena Runesson - Labb, operation och allmänna 0480-845 63
Margaretha Rosengren - Hjälpmedel, textil och kontorsprodukter 0480-845 34 
Sofie Höglander - Föräldraledig,
Åter 2017-05-01
0480-842 07 
Staffan Carlson - Fastighetsrelaterat och allmänna 0480-41 80 35  
Valentino Katinic - Tandvård och ortopedi 0480-847 73   
Ylva Westbergh - Städ, kem och fastighetsrelaterat 0480-849 47  
INKÖPARE                                                                                                    
 Agneta Winroth - Inköp/inköpsanmodan 0480-840 59  
Sandra Söderberg - Inköp/inköpsanmodan 0480-266 18   
   
 MATERIALKONSULENT                                                                                 
 Konsulterar vid tester, utvärderingar och uppföljning av sjukvårdsprodukter.     
Therese Lindgren - Materialkonsulent sjukvårdsprodukter 0480-44 87 40   
 
JURIDIK                                                                                                   
 Torbjörn Karlsson även upphandling - KLT, IT och ersättningsetableringar  0490-862 94   
 
INKÖPSCONTROLLER                                                                                  
 Ingvar Brynolf även avtal - SKL-kommentus, serviceavtal, levkontroller   0480-843 40