Startsida/Om Landstinget/Detta gör landstinget/Kultur/Studieförbund och ungdomsorganisationer

Stöd till studieförbund och ungdomsorganisationer

Här hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer som kan erhålla ersättning från förvaltningen.

Studieförbund

Studieförbundens verksamhet i kommun - Redovisningsmall

Studieförbundens regionala verksamhet - Redovisningmall

Ungdomsorganisationer

Regionalt anslag för ungdomsorganisationer - Ansökningsblankett

Lokalavdelningar/medlemsföreningar i ungdomsförbund - förteckningsmall