En resenär

Kalmar länstrafik

Telefon: 0102-121 000, 0102-121 021
Besöksadress: Kalmar Länstrafik, Albert Engströms väg, 579 30 Högsby

Kollektivtrafik

Landstinget är en regional myndighet med ansvar för all kollektivtrafik i Kalmar län.

En av Landstingets förvaltningar, Kalmar Länstrafik (KLT), är huvudman för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter på väg och järnväg i länet. KLT planerar och samordnar den trafik som fastställts och upphandlar även bussar och tåg för att köra trafiken.

Vidare ansvarar KLT för biljettsystem, information, försäljning, prissättning, marknadsföring, resegaranti, hållplatsunderhåll, kundklagomål, samt beställning och handläggning av färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Denna trafikservice betalas till cirka 55 procent med hjälp av skattemedel och till cirka 45 procent av biljettintäkter.

Postadress: Kalmar Länstrafik, Box 54, 579 22 Högsby