Integration

Vi underlättar för nyanlända att etablera sig i Sverige bland annat genom att erbjuda språkutbildning i sjukvårdssvenska.

Se filmen i en mobil enhet

Asyl och flyktinghälsovård - identifierar sjukvårdskompetens

Landstingets asyl och flyktinghälsovård erbjuder alla nyanlända asylsökande och flyktingar en kostnadsfri individuell inledande hälsoundersökning med hälsosamtal/screening. Vid hälsosamtalen har vi samtidigt kunnat kartlägga de som har sjukvårdsutbildning.

Förhoppning om nya medarbetare

I nuläget känner vi till ett hundratal personer har jobbat som läkare, sjuksköterskor, tandläkare eller barnmorskor i sina respektive hemländer. Landstinget bjuder in dessa till  information om vägen till att få svensk yrkeslegitimation ihop med studiebesök i vården. Syftet är att tidigt komma igång med att få sina betyg översatta och validerade här, men också ett tillfälle att få visa på hur det är att arbeta här och vad landstinget kan erbjuda som arbetsgivare.

Sjukvårdssvenska och språkpraktik

För att snabba på processen att kunna få ett godkännande hos Socialstyrelsen på att man klarar svenska språket erbjuder två av landstingets folkhögskolor kurs i sjukvårdssvenska. Detta kan ske redan under asyltiden eller också när man är i etableringen. Här finns också ett samarbete med Arbetsförmedlingen för att det ska fungera.

Upplägget är tre dagar i skolbänken för språkutbildning och två dagar med praktik på en hälsocentral eller sjukvårdsklinik. Utbildningen i svenska pågår tills dess man känner sig redo att göra det medicinska språktestet vid Karolinska institutet.

"Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar" säger en av våra nuvarande elever. Därför är språkpraktiken en viktig del.

Under 2015 har ett 50-tal personer fått språkutbildning med språkpraktik.

Utbildningstjänster

Efter man fått validering av sin utbildning och svenska språktestet är avklarat blir man erbjuden en provtjänstgöring (AT - allmäntjänstgöring eller ST - specialisttjänstgöring) för att sedan kunna få yrkeslegitimation.