Exjobb och uppsats

Skriv ditt exjobb eller uppsats hos oss och knyt värdefulla kontakter för din framtid.

Att skriva ditt exjobb eller uppsats hos oss ger dig en chans att utvecklas och använda kunskaper från din utbildning samtidigt som vi får en chans att lära känna dig, en potentiell framtida medarbetare.

Har du en egen idé till vad du vill skriva ditt exjobb om är du välkommen att kontakta oss.

Lediga exjobb

 • Analys och kartläggning av rapportverktyget QlikView

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet består av att identifiera och analysera förändringsbehov i våra processer för rapportverktyget QlikView. Det innebär att du kommer att arbeta med kartläggning av både IT- och verksamhetsprocesser i syfte att skapa förståelse och kunskap om hur QlikView används och vilka eventuella förändringsbehov som kan finnas. Vi vill därefter att du, mot bakgrund av de identifierade förändringsbehoven, presenterar konkreta lösnings- och förbättringsförslag som kan hjälpa oss att höja kvaliteten i vår dagliga användning av QlikView.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-814 53

 • Hur skulle ett testlabb för klienthantering se ut?

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet består av att ta fram ett förslag på hur ett testlabb skulle kunna se ut för att säkerställa klienthantering på ett säkert sätt. Inom vårt landsting har vi ca 8000 klienter med applikationer som är mycket viktiga för verksamheterna. När vi gör förändringar och uppgraderingar är det viktigt att vi genomför tester för att undvika incidenter och säkerställa kvalitén. Vi vill ha hjälp att få fram ett förslag på hur vi skulle bygga upp ett testlabb på bästa sätt.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-814 53

 • Metod för nyttoanalyser i samband med digitalisering

  Arbeta med IT i landstinget

  Arbetar du med IT i landstinget har du inte bara hand om avancerade IT-system och komplexa tekniska lösningar, du är även med och räddar liv varje dag. Med cirka 850 servrar, närmare 8000 klienter och 200 IT-system i egna datahallar har vi länets största och mest komplexa IT-arbetsplats. IT är idag en integrerad och verksamhetskritisk del i landstingets kärnverksamhet och en viktig strategisk resurs för att driva en effektiv och säker hälso- och sjukvård, kollektivtrafik samt bildningsverksamhet i hela vårt län.

  Inom landstinget arbetar cirka 100 personer med IT, allt från IT-supporttekniker och nätverks- och kommunikationstekniker till systemförvaltare och projektledare. Målet är att underlätta för verksamheten så att de i sin tur kan sätta kunden, patienten och verksamheten i fokus.

  Uppdraget

  Exjobbet består av att inventera och utvärdera metoder och modeller som kan användas för att värdera nyttan med investeringar inom digitalisering i offentlig verksamhet. Landstinget satsar nu stort inom i IT-utveckling och verksamhetsförändring, det vill säga digitalisering, och vill säkerställa nyttan med dessa satsningar. Vi vill få vägledning i vilken/vilka metoder eller modeller som fungerar bäst för landstingets verksamhet.

  Kontakt

  Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen

  Telefonnummer: 0480-81453