HR-direktör

Meddelande

Det går inte längre att söka denna tjänst. Antingen är tjänsten borttagen eller så har ansökningstiden gått ut.

Landstingsdirektörens stab söker HR-direktör. Välkommen med din ansökan senast den 14 januari.

Vi erbjuder

Som HR-direktör har du det övergripande ansvaret för landstingets HR-frågor. Du driver och utvecklar arbetet med kompetensförsörjning, chef- och ledarskap, arbetsmiljö och hälsa, lönebildning, jämställdhet/likabehandling, arbetsrätt, förhandlingar, m m.

HR-direktören spelar också en viktig roll i att utveckla nya arbetssätt och yrkesroller mot bakgrund av ett ökande vårdbehov kombinerat med en betydande generationsväxling. Vårt fokus handlar därför till stor del om att arbeta långsiktigt med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke utifrån målsättningen att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Du leder HR-enheten, som är en del av Landstingsdirektörens stab. Funktionen består i dagsläget av 18 medarbetare som har olika funktionsansvar inom HR-området, liksom systemförvaltning av personal- och lönesystem. HR-chefen har även ett samordningsansvar för den interna företagshälsovården.
HR-direktören ingår i landstingsdirektörens ledningsgrupp. Du har ett samarbete med verksamhets- och HR-ansvariga i våra åtta förvaltningar. En öppen och framåtsyftande dialog med de fackliga organisationerna är betydelsefull.

Vi söker

Du har ett utvecklande ledarskap och är en förebild som chef genom att leda verksamheten utifrån en uttalad värdegrund. Du tar ansvar för verksamhet och medarbetare i med- och motgång. Ditt sätt att leda skapar trygghet och inger respekt och förtroende bland medarbetare och kollegor. Genom att inspirera och motivera får du andra att känna delaktighet och vilja att ta ansvar.

Som person är du strategisk, analytisk och har en god kommunikativ förmåga. Du har en helhetssyn på ditt uppdrag utifrån landstingets vision och värderingar. Du förstår värdet av att bygga relationer med politik, chefer, medarbetare och fackliga organisationer.

Du har högskoleutbildning inom HR-området eller motsvarande. Vi vill att du har chefserfarenhet med verksamhets-, budget- och personalansvar från större organisationer, gärna politisk styrd. Du har också god erfarenhet av att leda och driva utvecklings- och förbättringsarbete inom HR-området. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering samarbetar vi med Telin Rekrytering & Konsult syd AB.

Vår arbetsplats

Landstingets främsta uppgift är att erbjuda en god hälso- och sjukvård till alla som bor eller vistas i Kalmar län. En stor del av landstingets administrativa resurser finns tillgängliga genom Landstingsdirektörens stab. Här finns kvalificerat stöd inom bland annat områdena ekonomi, personal, juridik, hälsoval, information/ kommunikation, utveckling och planering. Stabens arbete bestäms till stor del via uppdragsbeskrivningar och landstingsplanens inriktning.

Vi söker dig som vill leda vårt arbete med dagens och morgondagens HR-frågor. Du kommer till ett landsting som är bland de bästa i landet på kvalitet och bemötande. Vårt ambitiösa och högt satta mål är att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Landstinget i Kalmar län visar på goda resultat inom flera områden. Våra patienter och kunder har stort förtroende för oss och våra medarbetare ger oss goda omdömen som arbetsgivare. Vår målsättning är att vara en attraktiv arbetsplats för både nuvarande och framtida medarbetare. Vi ska ha en arbetsmiljö som bidrar till ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv.

Läs mer om landstinget som arbetsgivare

Om tjänsten

Referensnummer:Ldirst:2017:26 Placering/enhet:Landstingsdirektörens stab Anställningsform:Tillsvidareanställd Anställningstid:Tillsvidareanställd Sysselsättningsgrad:100% heltid Tillträde:Efter överenskommelse Lön:Vi tillämpar individuell lönesättning Ansök senast:2018-01-14 Vi vill att du bifogar CV och personligt brev till din ansökan.

Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.