Beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg

Här kan du som arbetar/arbetat i Landstinget i Kalmar län beställa arbetsgivarintyg eller tjänstgöringsintyg.

Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in och handläggningstiden är mellan 1 och 14 dagar.

Arbetsgivarintyg

Din A-kassa kan ofta begära arbetsgivarintyg, ibland även Försäkringskassan. Arbetsgivarintyget innehåller uppgifter bland annat om hur mycket du har arbetat, vilken lön och olika ersättningar du har/haft, anställningsform/anställningstid.

Tjänstgöringsintyg

Ett tjänstgöringsintyg används för att styrka meriter till exempel vid ansökan om arbete eller utbildning. Tjänstgöringsintyget innehåller uppgifter om tidigare/befintlig anställningstid. Vid timavlönad anställning anges även antalet arbetade dagar.

Välj typ av intyg (Obligatorisk)

BAQM i följande fält.