Hälsoläger 2017

Samrehab anordnar hälsoläger i samverkan med Gamleby folkhögskola.

Syftet är att öka livskvalitet, få ökad kunskap om levnadsvanor och meningsfullhet i tillvaron.
Målgruppen för lägret är personer med cancersjukdom som är färdigbehandlade eller under pågående behandling.

Innehåll

  • under lättsamma former öka kunskaper och livsglädje
  • stödja och underlätta livssituationen
  • erbjuda aktiviteter i naturen i behandlande syfte
  • ge svar på frågor som uppstår för att uppnå livskvalitet
  • ge tid för återhämtning
  • erbjuda gemenskap och nya upplevelser i stimulerande miljö

Tid och plats

26-30 juni 2017.
Hälsolägret sker i internatform på Gamleby Folkhögskola.

Kostnad

Samtliga deltagare betalar 100 kr motsvarande gruppbehandling/dag och den avgiften ingår i högkostnadsskyddet. För boende på folkhögskolan betalar deltagare 100 kr per natt, ingår inte i högkostnadsskyddet.

Sökande ska

  • bo i Kalmar län
  • kunna delta måndag-fredag vecka 26
  • kunna sova borta från måndag-fredag
  • vara självständig i personlig vård och förflyttningar

Ansökan senast 15 maj 2017. Begränsat antal platser.

Mer information via din vårdgivare eller på telefon 0490-870 90
(mån-tor 10:00-14:00 och fre 10:00-12:00)