Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning Kalmar

Telefon: 0480-812 94
Besöksadress: Ståthållaregatan 46, Kalmar

Barn- och ungdomspsykiatrisk vårdavdelning Kalmar

BUP akutavdelning i Kalmar består av en heldygnsvårdsavdelning med fyra vårdplatser.

Hela länet är upptagningsområde.
Akutavdelningen ger möjlighet till dygnetruntvård under avgränsade perioder.

På avdelningen arbetar sjuksköterskor, medicinska sekreterare, skötare, läkare och kurator.

Öppettider: Måndag-Söndag 00:00-23:59

Postadress: Barn- och ungdomspsykiatrin, Akutavdelningen, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar