Psykologverksamheten Mödra- och barnhälsovård Kalmar län

Psykologverksamheten Mödra- och barnhälsovård Kalmar län

Telefon: 0480-837 76
Besöksadress: Södra Malmgatan 7, Kalmar, ,

Psykologverksamheten Mödra- och barnhälsovård

Psykologverksamheten inom mödrahälsovård och barnhälsovård är en länsövergripande verksamhet med mottagningar i Västervik, Oskarshamn och Kalmar.

Psykologverksamheten inom mödrahälsovård och barnhälsovård möter blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med olika frågor och problem som rör föräldraskapet. Fokus är barns hälsa och utveckling.

Psykologverksamheten inom mödrahälsovård och barnhälsovård erbjuder samtalsstöd i det blivande föräldraskapet, samtalsstöd i föräldraskapet och stöd i samspelet med barnet. Inom verksamheten görs också barnbedömningar när det finns funderingar kring barns utveckling eller beteende.

Du kommer i kontakt med verksamheten via din barnmorska/sjuksköterska på Mödrahälsovården eller Barnhälsovården.

Postadress: Psykologverksamheten, Mödra- och barnhälsovård, Landstinget i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar