Mödrahälsovården Emmaboda

Telefon: 0471-185 31
Besöksadress: Bondegatan 1, Emmaboda

Mödrahälsovården Emmaboda

Väntar du barn vänder du dig till mödrahälsovården/barnmorskemottagningen på din ort.

Till barnmorskan kan du också gå för råd, utprovning eller recept när det gäller preventivmedel.

Mödrahälsovårdens verksamhet är avgiftsfri utom den gynekologiska cellprovskontrollen som är en hälsokontroll du kallas till om du är kvinna mellan 23 och 65 år. För närvarande är avgiften för cellprovskontroll 100 kronor.

Ungdomsmottagning är integrerad i verksamheten.

Öppettider: Måndag-Onsdag 08:00-16:00

Postadress: Länssjukhuset Kalmar , 391 85 Kalmar