Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är sammanställningar av mått som syftar till spegla helheten inom vård, omsorg och folkhälsa.

 

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Öppna jämförelserapporter finns inom:

 • Hälso- och sjukvård
 • Hälso- och sjukvård, övergripande indikatorer
 • Jämlik vård
 • Jämställd vård
 • Kroniska sjukdomar
 • Hälsoinriktad hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Vård och omsorg om äldre
 • Cancersjukvård
 • Läkemedel
 • Säker vård