Aktuella utbildningar

Utbildning för nya rehabkoordinatorer 28 mars 2017

8.30-15.30 (start med fika) i Franzens rum, Oskarshamns folkhögskola

Innehåll
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppdrag och regelverk

Ansvariga för dagen
Susanne Jonsson, samverkansansvarig Försäkringskassan
Jeanette Gustafsson, samverkansansvarig Försäkringskassan
Birgitta Eckerbom, handläggare Arbetsförmedlingen
Sara Eriksson, kvalificerad handläggare Arbetsförmedlingen