Sårteamet

Sårteamet ansvarar för att ge råd om sår, förband och tryckavlastning.

Informationen vänder sig till personal.Verksamheten har utvecklats ur ett samarbete mellan flera kliniker och enheter; hud-, GR-, kirurg-, ortoped-, medicin- och infektionskliniken, samt team Olmed.

Förutom att vi driver en egen uppföljande sårmottagning medverkar vi även i diabetesfotteamet och vid det multidisciplinära teamet (hud och kärlkirurg) på hudmottagningen.

Vi som arbetar med sårteamet är;

Lena Hamrin, sjuksköterska på hudkliniken.
Telefon: 0746-221705 (kortnummer 70633)

Eva Flobrandt, sjuksköterska på GR-kliniken.
Telefon: 0746-220384 (kortnummer 70088)