Samordnad individuell plan

En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården och när samordning av insatser kring en enskild individ behövs.

Alla som har behov av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) och som har behov av samordning skall erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).

Utbildning

För att öka kännedom om SIP genomförs ett utbildningspaket i tre steg.

1. Kort information om SIP

Alla chefer visar SKL´s korta informationsfilm (3 minuter) och länets SIP-riktlinje, på en arbetsplatsträff eller liknande.

2. SIP-Utbildning för medarbetare

Alla berörda chefer visar denna hemsida och studiematerialet med filmen om SIP-riktlinjen. Utbildningen beräknas ta 1,5-2 timmar. Instruktion för upplägg av utbildningen finns i Info om steg 2.

3. Fallbeskrivningar

För en fördjupad utbildningsinsats kan man använda fallbeskrivningarna i Case-rutan till höger. Fallen kan diskuteras internt eller ännu hellre tillsammans med andra verksamheter. SIP-exempel på hur en ifylld SIP kan se ut, finns också i rutan. Bjud gärna in de verksamheter som ni vill fördjupa samverkan med!

Nationella erfarenheter om SIP-utbildningar

SKL har haft erfarenhetsutbyte kring SIP-utbildningar och information och filmer från den dagen finns att se via länk.