Startsida/För vårdgivare/Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan

Alla som har behov av insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) och som har behov av samordning skall erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).

Även den som har behov av samordning av HSL och SoL insatser med insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan använda denna rutin och blankett utifrån föreskriften om samordning av insatser för rehabilitering och habilitering (SOSFS 2008:20).

Utbildning

För att öka kännedom om SIP genomförs ett utbildningspaket i tre steg.

1. Kort information om SIP

Alla chefer visar SKL´s korta informationsfilm (3 minuter) och länets SIP-riktlinje, på en arbetsplatsträff eller liknande.

2. SIP-Utbildning för medarbetare

Alla berörda chefer visar denna hemsida och studiematerialet med filmen om SIP-riktlinjen. Utbildningen beräknas ta 1,5-2 timmar. Instruktion för upplägg av utbildningen finns i Info om steg 2.

3. Fallbeskrivningar

För en fördjupad utbildningsinsats kan man använda fallbeskrivningarna i Case-rutan till höger. Fallen kan diskuteras internt eller ännu hellre tillsammans med andra verksamheter. SIP-exempel på hur en ifylld SIP kan se ut, finns också i rutan. Bjud gärna in de verksamheter som ni vill fördjupa samverkan med!

Nationella erfarenheter om SIP-utbildningar

SKL har haft erfarenhetsutbyte kring SIP-utbildningar och information och filmer från den dagen finns att se via länk.