Startsida/För vårdgivare/Rehabilitering/Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept - FaR

Patienter kan få fysisk aktivitet på recept för att både förebygga och behandla sjukdom.

Att vara fysiskt aktiv är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga och behandla sjukdom. Fysisk aktivitet har bevisad effekt vid flera olika sjukdomstillstånd, exempelvis högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression.

Som en del i behandlingen kan patienter få fysisk aktivitet på recept, FaR. Läkare och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal förskriver ett FaR som alternativ och/eller komplement till läkemedelsbehandling.

FYSS

Som hjälpmedel för de som ordinerar fysisk aktivitet på recept har YFA (yrkesföreningen för fysisk aktivitet) och Statens folkhälsoinstitut tagit fram en bok som heter FYSS. Förkortningen står för fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. I FYSS beskrivs hur olika sjukdomstillstånd kan behandlas och förebyggas med hjälp av fysisk aktivitet.