Startsida/För vårdgivare/Läkemedelskommitten/Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel och bakgrundsmaterial

Listan över rekommenderade läkemedel riktar sig till dig som är förskrivare av läkemedel. Bakgrundsmaterial kommer inom kort.

Rekommenderade läkemedel ger råd om kloka val av läkemedel för de vanligaste åkommorna, med inriktningen "Det bästa för de flesta".

Vid val av preparat väger Läkemedelskommittén in vetenskapliga evidens på klinisk nytta, säkerheten vid normal användning, och kostnadseffektiviteten. Rekommendationerna utgår så långt som möjligt från uppdaterade nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket och hälsoekonomiska bedömningar från Tandvårds- och Läkemedelsförmånsnämnden.

Råd vid ordination och förskrivning

Läkemedelskommittén har sammanfattat råd och riktlinjer som alla förskrivare som arbetar i Kalmar län bör känna till. Exempel på innehåll är tips för hur man använder Cosmics läkemedelsmodul, rutin för recept via dos, rutin för läkemedelsgenomgångar, Läkemedelskommitténs mål för förskrivning etc.

Informationsblad för nyanställda förskrivare i Kalmar län 2016

Riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel som kan köpas utan recept

Recept bör inte utfärdas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom 4 veckor med receptfri medicinering. Detta inkluderar t.ex. kortare pollenallergi, kortvariga smärttillstånd, tillfälliga dyspeptiska besvär, tillfälliga förstoppningsbesvär.

Egenvård med receptfria produkter gäller även vid längre tillstånd av torr hud/torra ögon/torra slemhinnor, inklusive i underlivet, som inte har sjukdom som orsak. Torrhet som beror på naturligt åldrande anses inte vara sjukdom. Vid sjukdomsrelaterade komplikationer kan receptförskrivning övervägas.

Små läkemedelsförpackningar på recept blir oftast dyrare för patienten än receptfritt köp.

Receptfria läkemedel - riktlinjer och preparat 2016

Vad kan du göra för att minska mängden medicin i miljön?

Överväg alltid om läkemedel är nödvändigt. Vid nyinsättning, skriv ut startförpackningar. Skriv inte ut mer än vad som beräknas gå åt. Släng aldrig läkemedel i avloppet. Överblivna läkemedel ska lämnas till apoteket för destruktion. Påminn patienten om apotekets genomskinliga returpåse. Begagnade läkemedelsplåster, vaginalinlägg, inhalatorer och spraybehållare innehåller fortfarande mycket läkemedel. De ska också lämnas till apoteket för destruktion. Be läkemedelsföretagen om miljöinformation. Lär dig vilka läkemedel som är farliga för miljön.