Startsida/För vårdgivare/Läkemedelskommitten/Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Viktig information: Upphörande av dosdispensering vid utgången giltighet av recept

I dagsläget dosdispenserar Apoteket AB förskrivna läkemedel hela dosperioden även om receptets giltighetsdatum passeras i aktuell dispenseringsperiod. Enligt Läkemedelsverket är detta inte tillåtet. Detta innebär att från och med 1/10 kommer Apoteket AB ändra till att enbart dispensera till och med den sista dagen som ett recept är giltigt. Det är viktigt att förskrivare i god tid uppdaterar recept som ska fortsätta gälla i Pascal, för att undvika att läkemedelsbehandlingen oavsiktligt avbryts.

Gör din beställning av originalförpackningar via Pascal

Dosapoteket ser ett ökat antal beställningar som kommer in via fax. För en snabbare och säkrare hantering vill Apoteket att alla som har behörighet till Pascal, gör sina beställningar av originalförpackningar via Pascal. Faxbeställningar får göras av de som inte har Pascalbehörighet. I dagsläget är Apoteket tyvärr lite försenade med hantering av beställningar som kommer in via fax men hoppas med denna information att vi gemensamt kan komma ikapp med beställningarna.

Ny stopptid från och med måndag 4 maj 2015

Måndagen den 4 maj 2015 ändrades stopptiden för förskrivningar och ordinationsändringar (både ordinarie och akuta) från klockan 13:00 till klockan 14:00. Förändringen gäller tills vidare. Riktlinjen för dosförpackade läkemedel uppdateras inom kort.

Kriterier för att få dosförpackade läkemedel:

Dosexpedition beslutas av ansvarig läkare i samråd med patient/kontaktperson efter att nedanstående kriterier beaktats:

  • patienten har stabil grundmedicinering
  • ansvarig läkare bedömer att patienten har ett medicinskt behov av dosdispenserade läkemedel och det ur säkerhetssynpunkt för patienten bedöms vara mest fördelaktigt.

Boendeform eller antal läkemedel är inte avgörande kriterier för dosexpedition.

Riktlinjer

Syftet med riktlinjerna är att:

  • förtydliga vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en läkare ska kunna fatta beslut om dosförpackade läkemedel
  • skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/kontaktperson, vårdpersonal och apoteken

Riktlinjerna vänder sig till förskrivare och vårdpersonal i Landstinget i Kalmar län, kommunal vårdpersonal och apotekens personal.

Riktlinjer - Dosförpackade läkemedel

Ordination

Pascal är IT-stödet för ordination av dosförpackade läkemedel och ska användas vid ordination och ordinationsändringar till patient med dosförpackade läkemedel.

Stopptid för ordination/ordinationsändring är klockan 14:00 vardagar.

Genom Pascal har användaren alltid tillgång till patientens aktuella ordinationer samt dossortiment.

På Navet finns information om Pascal för landstingets personal se: Navet/Vårdstöd/Vårdens ITsystem/Pascal

Arbetar du i kommunen gäller din kommuns riktlinjer.

Exempel - dosreceptet

Att tänka på!

Om dosexpedition ska avslutas meddelas det via Pascal genom att ändra status från pågående till avslutad. Skriv i kommentarsfältet varför patienten avslutas.

Om övergång önskas från dosförpackade läkemedel till sedvanlig receptförskrivning måste man kontrollera med dosleverantören att patienten är avslutad innan nya recept skickas.

Om övergången önskas omgående måste telefonkontakt tas med dosleverantören, så att patienten blir avslutad omedelbart. I annat fall hamnar recept­förskrivningen på dosreceptet.

Doseringstiderna bör anpassas enligt förskrivarens ordination beroende på patientens behov eller specifikt läkemedel. Generella doseringstider är kl. 08, 14, 20 och 22 om inga andra tider anges. När en patient har fler än 6 doseringstider visas resterande doseringstider under rubriken "flera intag" på dosreceptet. Mer än 8 doseringstider leder till två dosrecept. Pascal möjliggör 16 doseringstillfällen per dygn.

Byte av dosapotek

Från den 28 oktober 2013 levereras Apoteket dosförpackade läkemedel från Örebro.

Kontaktuppgifterna till dosapoteket finns i boxen till höger på sidan eller i riktlinjen.

Observera: Alla förskrivare måste själva byta dostillhörighet i Pascal - till Dosapoteket Örebro.