Vårdpersonal och patient

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Byte av dosleverantör maj 2017 (sidan uppdateras löpande)

 • Information till medarbetare inom landstinget

  Landstinget har tecknat avtal med ny leverantör av dosdispenserade läkemedel. Det innebär att fr.o.m. 4 maj är det Apotekstjänst Sverige AB som producerar dospåsar till patienter i Kalmar län, istället för nuvarande leverantör Apoteket AB.

  Det kommer fortsatt vara samma stopp- och leveranstider för dosdispenserade läkemedel som vi har idag. Stopptid för dosdispenserade läkemedel samt beställning av helförpackning är kl. 14. Vilken veckodag specifik patient har sin stoppdag kan du se i Pascal.

  Utlämningsställena kommer fortsatt vara desamma och de verksamheter som har direktleverans kommer fortsatt att kunna ha det. Det betyder att patienterna kommer erhålla sina dospåsar på samma sätt som tidigare.

  Nedan finns en informationsfolder med en kort sammanfattning av viktig information.

  Informationsfolder till förskrivare och annan vårdpersonal

  Tänk på att gamla blanketter avseende dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB ska kasseras. För aktuella blanketter hos Apotekstjänst, se Apotekstjänst hemsida

  Tänk även på att uppdatera lokala rutiner och anvisningar avseende till exempel kontaktuppgifter till dosleverantören. Eftersom benämningen "Apodos" är avlämnande leverantören Apoteket AB's varumärke, ska det ersättas med benämningen "dosförpackade läkemedel" eller dylikt.

  • Byta dosaktör i Pascal

   Efter övergången till Apotekstjänst måste varje användare av Pascal byta dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Detta val styr från vilket dosapotek man ser beställningar, från vilket dosapotek man hämtar/uppdaterar meddelanden samt hur sökningen av ordinationsansvarig enhet sker vid upplägg av ny dospatient.

   Instruktion för hur man byter dosaktör i Pascal

  • Spärrar i Pascal inför övergången till Apotekstjänst

   Handhavande i Pascal kommer vara precis som tidigare. Nedan följer dock ett par förändringar som gäller under den tid en patients uppgifter flyttas från Apoteket AB till Apotekstjänst.

   Från och med måndag 24/4 kl. 08:00 är det stopp för:

   - Förbereda och ansluta nya patienter

   Från och med måndag 1/5 kl. 08:00 är det stopp för:

   - Uppdatera patientinformation (t.ex. flytt till annat boende, pausa/aktivera patient). Dessa uppdateringar/ändringar görs direkt till Apotekstjänsts kundtjänst, tfn: 010-221 69 70

   - Upplägg av nya boenden eller förändring av befintliga boenden hos Apoteket AB

   - Beställning av helförpackning via Pascal eller fax. Vid akut beställning hänvisas till lokalt apotek

   - Skicka/uppdatera meddelanden via Pascal. Kontakt får istället tas med Apoteket AB's kundtjänst, tfn 0771-210 210

   Från och med fredag 5/5 fungerar det som vanligt igen.

 • Information till medarbetare inom kommunen

  Landstinget har tecknat avtal med ny leverantör av dosdispenserade läkemedel. Det innebär att fr.o.m 4 maj är det Apotekstjänst Sverige AB som producerar dospåsar till patienter i Kalmar län, istället för nuvarande leverantör Apoteket AB.

  Det kommer fortsatt vara samma stopp- och leveranstider för dosdispenserade läkemedel som vi har idag. Stopptid för dosdispenserade läkemedel samt beställning av helförpackning är kl. 14. Vilken veckodag specifik patient har sin stoppdag kan du se i Pascal.

  Utlämningsställena kommer fortsatt vara desamma och de verksamheter som har direktleverans kommer fortsatt att kunna ha det. Det betyder att patienterna kommer att erhålla sina dospåsar på samma sätt som tidigare. 

  Nedan finns en informationsfolder med en kort sammanfattning av viktig information.

  Informationsfolder till personal inom kommunerna

  Tänk på att gamla blanketter avseende dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB ska kasseras. För aktuella blanketter hos Apotekstjänst, se Apotekstjänst hemsida

  Tänk även på att uppdatera lokala rutiner och anvisningar avseende till exempel kontaktuppgifter till dosleverantören. Eftersom benämningen "Apodos" är avlämnande leverantören Apoteket AB's varumärke, ska det ersättas med benämningen "dosförpackade läkemedel" eller dylikt.

  • Byta dosaktör i Pascal

   Efter övergången till Apotekstjänst måste varje användare av Pascal byta dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Detta val styr från vilket dosapotek man ser beställningar, från vilket dosapotek man hämtar/uppdaterar meddelanden samt hur sökningen av ordinationsansvarig enhet sker vid upplägg av ny dospatient.

   Instruktion hur man byter dosaktör i Pascal

  • Spärrar i Pascal inför övergång till Apotekstjänst

   Handhavande i Pascal kommer vara precis som tidigare. Nedan följer dock ett par förändringar som gäller under den tid en patients uppgifter flyttas från Apoteket AB till Apotekstjänst.

   Från och med måndag 24/4 kl. 08:00 är det stopp för:

   - Förbereda och ansluta nya patienter

   Från och med måndag 1/5 kl. 08:00 är det stopp för:

   - Uppdatera patientinformation (t.ex. flytt till annat boende, pausa/aktivera patient). Dessa uppdateringar/ändringar görs direkt till Apotekstjänsts kundtjänst, tfn: 010-221 69 70

   - Upplägg av nya boenden eller förändring av befintliga boenden hos Apoteket AB

   - Beställning av helförpackning via Pascal eller fax. Vid akut beställning hänvisas till lokalt apotek

   - Skicka/uppdatera meddelanden via Pascal. Kontakt får istället tas med Apoteket AB's kundtjänst, tfn 0771-210 210.

   Från och med fredag 5/5 fungerar det som vanligt igen.

 • FAQ
 • Kontakt

  Om du har frågor som rör leveranser, direktleveransavtal, avvikelser, betalningsalternativ/fakturor, vänd dig till:

  Apotekstjänst Sverige AB

  Öppet vardagar kl. 8-17

  Tfn: 010-221 69 70

  Epost: kundtjanst@apotekstjanst.se

  Fax: 08-766 79 17

  Adress för brevförsändelse: Apotekstjänst Sverige AB, 181 85 Lidingö

  Hemsida: www.apotekstjanst.se

  Utökade öppettider hos Apotekstjänsts kundservice 4/5 - 4/6:

  Öppet vardagar kl. 8-20

  Öppet lördagar/söndagar/helgdagar kl. 9-13

   

  Har du frågor som gäller avtalet mellan Landstinget i Kalmar län och Apotekstjänst Sverige AB eller dossortimentet, vänd dig till:

  lakemedel@ltkalmar.se

Rutiner och riktlinjer

 • Riktlinjer - Dosförpackade läkemedel

  Syftet med riktlinjerna är att:

  • förtydliga vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en läkare ska kunna fatta beslut om dosförpackade läkemedel
  • skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/kontaktperson, vårdpersonal och apoteken

  Riktlinjerna vänder sig till förskrivare och vårdpersonal i Landstinget i Kalmar län, kommunal vårdpersonal och apotekens personal.

  Obs (13/4-2017)! Ny riktlinje för dosförpackade läkemedel är under uppbyggnad och publiceras inom kort.

  Riktlinjer - Dosförpackade läkemedel

 • Kriterier för att få dosförpackade läkemedel

  Dosexpedition beslutas av ansvarig läkare i samråd med patient/kontaktperson efter att nedanstående kriterier beaktats:

  • patienten har stabil grundmedicinering
  • ansvarig läkare bedömer att patienten har ett medicinskt behov av dosdispenserade läkemedel och att det ur säkerhetssynpunkt för patienten bedöms vara mest fördelaktigt.

  Boendeform eller antal läkemedel är inte avgörande kriterier för dosexpedition.

  Apoteket om: Apodos

 • Förskrivning i Pascal

  Pascal är IT-stödet för förskrivning av dosförpackade läkemedel och ska användas vid förskrivning och förskrivningsändringar till patient med dosförpackade läkemedel.

  Stopptid för förskrivning/förskrivningsändring är klockan 14:00 vardagar.

  Genom Pascal har användaren alltid tillgång till patientens aktuella förskrivningar samt dossortiment.

  På Navet finns information om Pascal för landstingets personal se: Navet/Vårdstöd/Vårdverktyg/Vårdens ITsystem/Pascal

  Arbetar du i kommunen gäller din kommuns riktlinjer.

  Att tänka på!

  Gör din beställning av originalförpackningar via Pascal

  Dosapoteket ser ett ökat antal beställningar som kommer in via fax. För en snabbare och säkrare hantering vill Apoteket att alla som har behörighet till Pascal, gör sina beställningar av originalförpackningar via Pascal. Faxbeställningar får göras av de som inte har Pascalbehörighet.

  Om dosexpedition ska avslutas

  Om dosexpedition ska avslutas meddelas det via Pascal genom att ändra status från pågående till avslutad. Skriv i kommentarsfältet varför patienten avslutas. Du behöver inte invänta att dosapoteket ska avsluta patienten, utan kan direkt förskriva e-recept via Cosmic om behov finns.

  Doseringstider

  Generella doseringstider är kl. 08, 14, 20 och 22 om inga andra tider anges. När en patient har fler än 6 doseringstider visas resterande doseringstider under rubriken "flera intag" på dosreceptet. Mer än 8 doseringstider leder till två dosrecept. Pascal möjliggör 16 doseringstillfällen per dygn.

 • Sortimentslistor och blanketter

  Här hittar du kort information om sortimentslistor, samt blanketter som berör dosförpackade läkemedel.

  Sortimentslistor

  Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, bland annat på Läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte.

  Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering. Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.

  Sortimentslistan finns i:

  bokstavsordning
  ATC-ordning

  Blanketter hos Apoteket

  • Avvikelseanmälan

   • Avvikelseanmälan Faxas till dosleverantören vid samtliga avvikelser som kan uppstå.
  • Extrabeställning

   • Extrabeställning Blanketten används för beställning av t ex semesterdoser. Används också om doser gått förlorade. Andra blanketter på denna sida exkl själva dosreceptet ersätter samtliga tidigare versioner av motsvarande dokument. Använd bifogade blanketter som kopieringsunderlag.
  • Faxmeddelande

   • Faxmeddelande Används som försättsblad när dosrecept faxas till dosleverantören, speciella meddelande som t ex uppgifter om avvikande leverans kan lämnas. Observera att samtliga sidor av dosreceptet faxas in eller uppgift om antal infaxade sidor.
  • Kredit med delbetalning

  • Patient - Vilande, Aktiverad, Flyttad, Avslutad

   • Patient Används då patient byter boendeform eller läggs in på sjukhus och därmed eventuellt inte skall ha några doser under en tid. Används också då dosexpedition avslutas.
  • Patientbundna originalförpackningar

   • Patientbundna originalförpackningar Används vid beställning av originalförpackningar/hela förpackningar. Viktigt att fylla i uppgifter om enhetens namn och faxnummer. Eventuella rester meddelas alltid kunden på särskild blankett som faxas tillbaka. Vården kan meddela hur ev restmeddelande skall hanteras.
  • Personuppgifter

   • Personuppgifter Denna blankett används då patient med dosförpackade läkemedel skall anslutas eller om patientuppgifter har förändrats. Viktigt att samtliga uppgifter fylls i. Om man önskar att påminnelselista om förlängningar skall skickas till ansvarig sjuksköterska/kontaktperson så anges detta, adress till kontaktperson måste då fyllas i. Önskad startdag för första dos kan också anges. För att undvika att första dos skickas till lokalt apotek vid ny dospatient är det viktigt att också faxa in en kopia på avtalet, se ”Ansökan- kredit med delbetalning”. Används till ny dospatient och vid ändrade patientuppgifter. Vid ny dospatient faxar dosleverantöten tillbaka blanketten med uppgift om startdatum för första leverans.

Kontakt

 • Kontaktuppgifter till dosleverantör

  Dosapoteket Örebro
  Öppet vardagar kl. 8-18

  Telefon för förskrivare och vårdpersonal:
  0771 – 210 210, val 3

  Övriga ärenden:
  Apotekets Kundservice,
  Telefon: 0771 - 450 450, val 2
  Fax: 018 - 50 11 35
  Postadress: ApoDos, Apoteket AB, Dag Hammarskjölds väg 18, 751 83 Uppsala
  E-post