Information för vårdgivare om folkhälsa

Utvecklings- och folkhälsoenheten arbetar bland annat med utveckling, folkhälsa, forskning, utbildning och regional utveckling.

Vi följer upp hur befolkningens hälsa utvecklas och stödjer folkhälsoarbetet i länet genom processtöd, metodutveckling och utbildning.