Klinisk mikrobiologi

Mikrobiologiska laboratoriet

På laboratoriet utförs diagnostik av mikroorganismer; bakterier, virus och svampar, vilka kan orsaka allvarliga infektioner. Vår verksamhet omfattar påvisande av smittämnen i patientprover genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA.

På laboratoriet arbetar läkare med specialistkompetens inom klinisk bakteriologi, ST-läkare, mikrobiologer, biomedicinska analytiker och laboratorietekniker.