Landstingets tandvårdsstöd

Landstinget ansvarar för det särskilda tandvårdsstödet som för närvarande består av tre delar vilka administreras av Beställarenheten för tandvård.