Startsida/För vårdgivare/Beställarenheten för tandvård/Tandvård för barn, ungdomar och unga vuxna

Tandvård för barn, ungdomar och unga vuxna

Enligt tandvårdslagen (1985:125) ansvarar landstinget för all tandvård i länet med ett direkt vårdansvar för barn, ungdomar och unga vuxna.